Czaplińska Joanna

Joanna Czaplińska, ur. 7 sierpnia 1961 r. w Szczecinie. Z wykształcenia filolog języków słowiańskich. Pracę dzienni­karską rozpo­częła (1986) od współpra­cy z miesięczni­kami „Fantasty­ka”, „Kamena”, „Problemy”, potem (1992) w TV „Morze” i (1993) w telewizji kablowej. Jako dziennikarka niezależna stale współpracowała z tygodnikiem „Poznaniak”, „Polskim Ra­diem”, „Głosem Szczecińskim”, „Kurierem Szczecińskim”, „Ka­meną”, „Gazetą Policką”, Wy­twórnią Telewizyjną „Raja-Film”. Autorka m.in. reportaży TV: „Stan krytyczny”, „Euro­pa! Europa?”.