Walne zebranie członków SDRP Pomorze Zachodnie w dniu 20.06.2016

20 czerwca 2016r. w Szczecińskim Inkubatorze Kultury odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej „Pomorze Zachodnie”. Zebranie wyznaczono w związku z upływem kadencji organów stowarzyszenia. Obrady toczyły się w sali kominkowej. W ich wyniku ustępujący Zarząd otrzymał jednogłośnie absolutorium. Zgromadzeni dziennikarze i publicyści wybrali nowe władze.

W skład Zarządu SDRP „Pomorze Zachodnie” wchodzą:

 • Anna Kolmer (przewodnicząca, druga kadencja);
 • Helena Kwiatkowska (wiceprzewodnicząca);
 • Danuta Sepuco (sekretarz, druga kadencja);
 • Małgorzata Furga (skarbnik)
 • Andrzej Wiśniewski (członek).

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Janina Piotrowska (przewodnicząca, druga kadencja);
 • Wojciech Termanowski;
 • Maciej Błędowski.

Przedstawicielami Sądu Dziennikarskiego zostali:

 • Elżbieta Bruska;
 • Jarosław Dalecki.

Funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego stowarzyszenia powierzono:

 • Januszowi Ławrynowiczowi.

Nowy Zarząd i członkowie poszczególnych komisji będą pracować do końca swojej kadencji czyli do czerwca 2020r.

Jednocześnie Zarząd i członkowie stowarzyszenia zapraszają wszystkich chętnych do wspólnej pracy dziennikarzy oraz realizujących się twórczo sympatyków. Stowarzyszenie inicjuje wiele spotkań, akcji i programów społecznych, w których pomocne będą umiejętności, wiedza i doświadczenie zarówno młodych jak i starszych dziennikarzy.

Członkowie stowarzyszenia i osoby z nim współpracujące mają możliwość publikacji swoich najnowszych artykułów, bowiem SDRP „Pomorze Zachodnie” prowadzi własną stronę internetową www.dziennikarze.szczecin.pl i portal internetowy www.zachodniopomorskie.siteor.pl.

Sekretarz stowarzyszenia D. Sepuco pełni dwa razy w tygodniu dyżury, podczas których można uzyskać wszystkie niezbędne informacje dotyczące uczestnictwa w pracach na rzecz stowarzyszenia (poniedziałek od 18.15-19.30. i czwartek od 11.00-14.00 sala 1, parter Inkubatora Kultury, Al. Wojska Polskiego 90, tel. 889 669 544).