panel dyskusyjny podczas konferencji "Marketing w Kulturze"

Jak przyciągnąć widza do teatru, jakich narzędzi użyć by zachęcić do odwiedzenia wystawy w muzeum i co zrobić by sprzedać koncert w filharmonii, czy też jak dotrzeć do potencjalnych grup odbiorców sztuki przez najnowsze komunikatory elektroniczne: strony internetowe, twitery funpage, blogi.

O tym dyskutowano podczas kolejnej konferencji pt. Marketing w Kulturze, która kilka dni temu odbyła się w Gdańsku. Bardzo czynnie w konferencji brała udział szczecińska ekipa zaproszona przez Szczeciński Inkubator Kultury do wzięcia udziału w konferencji.

W ekipie, która została zaproszona do Gdańska znaleźli się przedstawiciele różnych instytucji związanych z kulturą pośrednio jak i bezpośrednio ze Szczecina jak i z regionu. W Gdańsku nasz region reprezentowali Andrzej Wiśniewski: SDRP „Pomorze Zachodnie” oraz portal internetowy Zachodniopomorskie Info, działający pod auspicjami SDRP „Pomorze Zachodnie”; Małgorzata Dzieciniak: Radna Gminy Kołbaskowo; dr Karolina Izdebska, socjolog Uniwersytet Szczeciński; Magda Wyegała, Szczeciński Inkubator Kultury oraz Arkadiusz Sip, dyr. Darłowskiego Ośrodka Kultury w Darłowie. Gdańska konferencja, to dwa dni pełne dyskusji, dyskusji panelowych, prezentacji, badań związanych nad wykorzystaniem internetu, jak i sposobami jak dotrzeć do różnych grup społecznych i zachęcić ich do udziału w wydarzeniach kulturalnych w aglomeracjach miejskich jak i w małych miasteczkach przy pomocy komputera. Swoimi bardzo oryginalnymi pomysłami marketingowymi, nie koniecznie elektronicznymi, w zakresie marketingu w kulturze dzielili się też specjaliści z branży marketingowej z różnych instytucji kulturalnych takich jak: Teatr Śląski w Katowicach, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu.

publiczność podczas konferencji

O doświadczeniach w zakresie wykorzystania przestrzeni cyfrowej mówili też przedstawiciele korporacji oraz uczelni wyższych w Polsce. Tematy poruszane podczas konferencji to lepsza obsługa widza i odbiorcy, co to jest patronat medialny i czemu ma służyć, formy marketingu w instytucjach kultury oraz pokolenie młodych w kulturze. Jednym z głównych wniosków konferencji to powrót do trendów lokalnych! Podkreślano silne utożsamienie się z miejscem gdzie mieszkam, zwracano uwagę na poszukiwanie przez młodych ludzi swoich korzeni. Kolejny wniosek to tworzenie w Internecie grup społecznych przez młodych ludzi potrzebujących akceptacji i propozycji. Istnieje silna potrzeba zaistnienia w szerokiej społeczności internetowej i tu wydarzenia kulturalne mogą być instrumentem, które pozwolą młodym ludziom przestać być anonimowymi użytkownikami internetu. W dyskusji głos zabierali członkowie ekipy szczecińskiej, którzy na forum konferencji opowiadali o działaniach marketingowo - promocyjnych w naszym regionie na przykładzie Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej „Pomorze Zachodnie” (działalność edukacyjna, prezentacja ciekawych zjawisk w kulturze i nauce oraz działalność wydawnicza), Darłowskiego Centrum Kultury (festiwale jazzowe, działania teatralno - filmowe). Prezentowano też zagadnienia związane z działaniami kulturalnymi w gminie Kołbaskowo.

W konferencji wzięło udział 350 gości z całej Polski. Sporo rozwiązań prezentowanych podczas konferencji to innowacje: np. Szwedzi ze Sztokholmu prezentowali bibliotekę, gdzie prócz wypożyczenia książki można sobie przy okazji zrobić paznokcie. Bardzo ciekawym zjawiskiem są zmiany w samym Internecie. Powstają nowe wyszukiwarki i komunikatory. Przykładem może być popularny Facebook, który dla wielu młodych ludzi staje się już przestarzały i trzeba szukać nowych rozwiązań, by nadążyć za potrzebami młodych ludzi. Okazuje się, że jako region w  wielu przypadkach nie odstajemy z pomysłami i propozycjami dla młodych ludzi. Szczecińskie rozwiązania stały się też przyczynkiem do dyskusji  jak dotrzeć z propozycją kulturalną do społeczności lokalnych, szczególnie na trenie woj. zachodniopomorskiego.

Tekst i foto: Andrzej Wiśniewski