Blisko 150 wystawców, tłumy szczecinian i atmosfera wielkiego pikniku. Po raz szesnasty organizacje pozarządowe spotkały się na Jasnych Błoniach by zaprezentować pasje i niekonwencjonalne działania ludzi pracujących w tych organizacjach.

Jak co roku na Jasnych Błoniach swoje stoisko – oblegane przez szczecinian – zaprezentowało Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej „Pomorze Zachodnie”.

Spotkania „Pod Platanami” to przede wszystkim możliwość zaprezentowania organizacji, które najczęściej działają z potrzeby serca. Podczas imprezy swoje dokonania prezentują Rady Osiedli, organizacje związane z pomocą ludziom niepełnosprawnym. Tutaj obok siebie swoje stoiska prezentują literaci i kluby chińskich sportów walki. Prezentują się też mniejszości narodowe oraz organizacje skupiające inne nacje, które za swoją ojczyznę wybrały Polskę.

Jak co roku na Jasnych Błonach nie zabrakło Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej „Pomorze Zachodnie”. Jak zwykle stoisko odwiedzali dziennikarze, literaci oraz ludzie którzy interesują dziennikarstwem Pomorza Zachodniego. W tym roku naszymi gośćmi byli: redaktor Elżbieta Bruska dziennikarka Kuriera Szczecińskiego autorka serii książek o hrabinie von Arnim oraz kapitan ż.w. Zbigniew Sak autor książki marynistycznej pt. „Z Lublina na morze”. Swoje wydawnictwa oraz albumy o morzu autorstwa Marka Czasnojcia prezentowało wydawnictwo ZAPOL. W trakcie spotkania ze szczecinianami prezentowaliśmy portal internetowy zachodniopomorskie.info, opowiadaliśmy o naszej pracy – kominkowe spotkania z ciekawymi ludźmi oraz działania edukacyjne dla młodzieży.

Cieszy coraz większe zainteresowanie naszym stoiskiem. Prócz rozmów o książkach i publikacjach ludzie pytali co robimy, jak działamy, gdzie można nas spotkać. Na spotkanie „Pod Platanami” przygotowaliśmy nasze materiały promocyjne, które rozchodziły się jak świeże bułeczki. Dziękujemy wszystkim którzy nas odwiedzili. Takie reakcje szczecinian utwierdzają nas w przekonaniu, że nasza praca ma sens.

Tekst: Andrzej Wiśniewski
Foto: Karolina Kozioł