Podniesienie bandery

Kluby, mariny i przystanie żeglarskie w całym kraju, także w Szczecinie, „budzą się” po zimowej przerwie. Coraz więcej łódek na wodzie, kolejne wodowania w najbliższych dniach.

Czytaj więcej...

klub 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie

Prawie 40-tu gimnazjalistów ze Skolwina było gośćmi Klubu 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie. Dla młodzieży zorganizowano „Spotkanie z kulturą, historią i rekreacją”, które odbyło się tuż przed świętami Wielkiej Nocy.

Czytaj więcej...

Logo Związku Literatów Polskich

Oddział szczeciński Związku Literatów Polskich ogłosił Ogólnopolski Konkurs Poetycki opatrzony imieniem Józefa Bursewicza. Patron był szczecińskim poetą, publicystą, recenzentem, tłumaczem z języka rosyjskiego i jidysz. W 1955 r., wspólnie z Andrzejem Dzierżanowskim, Ryszardem Grabowskim i Januszem Krzymińskim, założył grupę poetycką „Metafora”.

Czytaj więcej...

występ Francesco Bruno podczas Szczecińskiego Jazz Festiwalu 2016

Pierwszy Szczecin Jazz Festiwal przeszedł do historii. Gwiazdy pierwszej wielkości były gwarantem wysokiego poziomu artystycznego jednak pojawiały się obawy jak festiwal przyjmą nie tylko fani jazzu, ale też mieszkańcy Szczecina. 12 dni muzyki, różne sale koncertowe, różne gatunki jazzu. Miasto zaczęło żyć imprezą. Jednak obawy prysły już po pierwszym koncercie.

Czytaj więcej...

debata "Głosu Szczecińskiego" którą prowadzą, od prawej: prof. Barbara Kromolicka, Ynona Husaim – Sobecka i dr Piotr Chrobak

- My obcych nie chcemy! Dlaczego? Bo są obcy. Taką mniej więcej konkluzją można podsumować studencką debatę, która odbyła się 8 marca w Sali  Konferencyjnej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Jej temat to „Uchodźcy. Szansa czy zagrożenie dla starzejącej się Europy”. Debata była kolejną otwartą dyskusją na gorące społecznie tematy, którą zorganizowały władze WH US wraz z „Głosem Szczecińskim”. Jej moderatorami byli Ynona Husaim – Sobecka zastępca redaktora naczelnego „Głosu Szczecińskiego” i adiunkt w Instytucie Politologii i Europeistyki Wydziału Humanistycznego US. dr Piotr Chrobak.

Czytaj więcej...