SacrumNonProfanum, 5.08.2016, Bohdan Boguszewski - dyrygent, Jean-Marc Fessard - klarnet, Henryk Tritt - koncertmistrz, zdjęcie J. Dalecki

Ostatnim szczecińskim koncertem Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego SACRUM NON PROFANUM  był koncert, który odbył się 5 sierpnia w słynnej Złotej Sali Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza.

Na program koncertu złożyły się trzy utwory: Marka Jasińskiego „Elegia na smyczki” w wykonaniu Orkiestry ACADEMIA pod dyrekcja Bogdana Boguszewskiego, Koncert Klarnetowy A-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta wykonany przez Jean Marca Fressarda i Orkiestrę ACADEMIA oraz Witolda Lutosławskiego – Koncert na orkiestrę w wykonaniu Orkiestry ACADEMIA.

SacrumNonProfanum 2016, Filharmonia w Szczecinie, 5.08.2016, Jean-Marc Fessard - klarnet, Orkiestra Academia, Bohdan Boguszewski - dyrygent, zdjęcie J. Dalecki

Od niedzieli koncerty i wydarzenia festiwalu odbywają i będą odbywać się do 13 sierpnia w Trzęsaczu, w kościele pw. Miłosierdzia Bożego.

Więcej informacji o programie i biletach na: www.sacrumnonprofanum.eu.