Narodowe Czytanie w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie

Statystyki wykazują, że Polacy czytają mało, nie znają własnej literatury współczesnej, a utwory powstałe przed stu laty uznają za tzw. ramoty. Od 2012 roku corocznie na początku września na specjalnie zorganizowanych spotkaniach czyta niemal cała Polska. Na ogólnie dostępnych uroczystych spotkaniach, organizowanych w całym kraju, polską literaturę publicznie czytają celebryci i ważne postacie życia publicznego. Narodowe Czytanie to akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której odczytywane są fragmenty dzieł.

Do tej pory czytano: Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, dzieła Aleksandra Fredry, Trylogię Henryka Sienkiewicza, Lalkę Bolesława Prusa, Quo vadis Henryka Sienkiewicza, Wesele Stanisława Wyspiańskiego, Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. W tym roku lekturą Narodowego Czytania stały się NOWELE POLSKIE. Te małe formy prozatorskie stanowiły ważny etap w rozwoju literatury pozytywizmu. Przygotowywały grunt dla wielkich powieści, uczyły pisarzy realistycznego obrazowania. Bohaterowie tych utworów reprezentowali przede wszystkim najuboższe warstwy społeczne, zwłaszcza biedotę chłopską, a poprzez ich losy mówiono o najbardziej palących kwestiach społecznych i politycznych tamtych czasów.

Do prezentacji podczas tegorocznego Narodowego Czytania wybrano następujące utwory lub ich fragmenty: Dobra pani – Elizy Orzeszkowej, Dym – Marii Konopnickiej, Katarynkę – Bolesława Prusa, Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulza, Orka – Władysław Stanisława Reymonta, Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefana Żeromskiego, Sachem – Henryka Sienkiewicza i Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryka Rzewuskiego.

W Szczecinie 7 września w Sali pod Piramidami Książnicy Pomorskiej fragmenty tych utworów czytali działacze stowarzyszeń twórczych współpracujących z Książnicą: Anna Kotowska - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Wanda Sobieralska - Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie, Barbara Zaradny – Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Seniora, Irena Tomaszewska i Janina Borowiecka – z Klubu Sympatyków Języka Esperanto, Julia Jarmoła – Zachodniopomorskie Towarzystwo Genealogiczne „Pomerania”, Violetta Tarnowska – Prezes Stowarzyszenia Centrum Kultury Skandynawskiej „Nordic Culture House”, Ryszard Stoltmann – Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (oddział Szczecin), Małgorzata Kowalik – Chór Kameralny Concertino, Krystyna Korkuć – Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej, Polesia - Świteź i Helena Kwiatkowska – Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej „Pomorze Zachodnie”. Słuchaczami szczecińskiego Narodowego Czytania byli uczniowie i studenci szczecińskich szkół i uczelni oraz dojrzali miłośnicy literatury, stali bywalcy spotkań organizowanych przez Książnicę Pomorską.

Tekst: H. Kwiatkowska
Foto: archiwum Książnicy Pomorskiej