„Dogonić horyzont”, książka napisana przez Zbigniewa Saka, kapitana żeglugi wielkiej, człowieka morza, który pływał w różnych obszarach mórz i oceanów, współinicjatora żeglugi promowej przez Bałtyk, menedżera, także inicjatora powołania nowych połączeń promowych.

 Na łamach książki opisane zostały wydarzenia związane z powojenną historią polskiej żeglugi morskiej, przekazane w sposób obrazowy, z wartką akcją, z charakterystyczną dla tego pisarza dowcipną nutą sytuacyjną. W 22 rozdziałach książki znajdujemy wynurzenia kapitana z opisem własnych przeżyć morskich na wielu statkach i stanowiskach z ciekawym komentarzem do zaistniałych sytuacji, często historycznych. Wszystko na tle skomplikowanych dziejów  naszego kraju i trudnych stosunków międzynarodowych.

Znajdujemy tu także barwne opisy początków funkcjonowania linii do Afryki zachodniej, ujęte w fabularną narrację, opisy szeregu portów, specyfikę pracy marynarza, której zawsze towarzyszy tęsknota za bliskimi. I  oczywiście dążenie do zawodowego spełnienia. Tematyka opowiadań jest różnorodna, nieraz banalna ale w wielu momentach wzniosła - patriotyczna. Dojrzałość pisarska kapitana najbardziej przebija się we wzruszającym eseju „Moje Termopile”, gdzie autor interesująco połączył trzy płaszczyzny narracyjne; beztroskie dzieciństwo, kapitański honor i odpowiedzialność historyczną człowieka. Właśnie to opowiadanie wspaniale nadaje się dziś na kanwę współczesnego filmu o dojrzewaniu wrażliwej osobowości w polskich realiach.

Książka, którą wydało wydawnictwo POMORZE Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Pomorze Zachodnie, z pewnością powinna znaleźć się w zbiorach bibliotecznych każdego pasjonata morza. Jej wartość historyczną podkreśla także fakt wpisania tytułu do prestiżowej serii Księgi Floty Ojczystej.

 Gorąco zachęcam do lektury.

Janina Piotrowska

ok