Abkowicz Włodzimierz

Włodzimierz Abkowicz, ur. 4 sierpnia 1946 r. w Tianjin (Chiny). Mgr inż. chemik, podyp­lomowe studia ekonomiki przedsiębiorstw. W „Kurierze Szczecińskim” (od 1981) - kie­rownik działu ekonomiczno-morskiego. Spe­cjalizował się w publicystyce na temat przekształceń gospodar­czych i przemysłu okrętowego. Seria reportaży z Rosji pt. „Krajobraz po pierestrojce”. Od 2008 r. na emeryturze. Z dziennikarstwem jednak się nie rozstał – jest wydawcą i redaktorem pisma „Świat Biznesu”.