Kozicka Dorota

Dorota Kozicka, ur. 16 grudnia 1961 r. w Kielcach. Zmarła 19 lutego 2011 r. Wykształcenie wyższe, dziennikarskie. W „Głosie Szczecińskim” od 1984 r. W latach 1994-1996 kierownik działu terenowo-rolnego.  Specjalizowała się w reportażu społecznym oraz publicystyce na temat funkcjonowania służby zdrowia. Uhonorowana tytułem „Publicysta Roku 1994” w konkursie Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.