Kozłowski Bernard

Bernard Kozłowski, ur. 20 maja 1943 r. w Rozowkach w Kazachstanie. Wykształcenie wyższe dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę dziennikarską rozpoczął (1968) w „Żołnierzu Polski Ludowej”, a od 1973 r. nieprzerwanie zatrudniony na różnych stanowiskach w „Głosie Szczecińskim”. Specjalizował się w problematyce rolniczej i gospodarce żywnościowej. W latach 1993-94 prezes zarządu spółki „Głos”. W 2000 r. odszedł z dziennikarstwa.