Kret Danuta Teresa

Danuta Teresa Kret, ur. 17 marca 1932 r. w Tarnopolu. Zmarła 29 czerwca 2009 r. Repatriowana (1945) z kresów wschodnich do Bytomia. Absolwentka studiów dziennikarskich Uniwersytetu Jagiellońskiego. Początkowo bez przydziału pracy (zastrzeżenia do światopoglądu i pochodzenia społecznego – ojciec przedwojenny wojskowy), trafia do Wojewódzkiego Domu Kultury w Katowicach. Pierwsze kroki w zawodzie dziennikarskim (1961) stawia w tygodniku „Życie Bytomskie”. Publikuje prace z dziedziny kultury, reportaże z kopalń i innych zakładów przemysłowych.

Pracuje w dziale kultury „Głosu Szczecińskiego” (1967-87) z roczną (1982) przerwą (nie zweryfikowana w stanie wojennym), współpracuje z gdańskim tygodnikiem „Wybrzeże”. Obok tematyki kulturalnej zajmuje się problemami oświaty i szkolnictwa wyższego. Od połowy lat osiemdziesiątych na emeryturze. Otrzymała tytuł „Zasłużony Działacz Kultury” oraz medal Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.