Kubiak Jerzy

Jerzy Kubiak, ur. 1 grudnia 1931 r. w Radomsku. Absolwent wydziału filozoficzno-społecznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę dziennikarską rozpoczął (1952-59) w „Gazecie Poznańskiej”, następnie w „Gazecie Częstochowskiej” i Polskiej Agencji Prasowej. Od 1974 r. w oddziale szczecińskim PAP, którym kierował przez wiele lat. Po przejściu na emeryturę długo nie zrywa z dziennikarstwem. Niezwykle pracowity – rano przychodził pierwszy do budynku prasy przy Pl. Hołdu Pruskiego i wychodził ostatni. Żadne wydarzenie nie umykało jego uwadze. Według innych dziennikarzy, reporter jakiego w Szczecinie wcześniej nie było i długo nie będzie. Bardzo lubiany i szanowany. W 2003 r. wyjeżdża ze Szczecina w rodzinne strony i definitywnie rozstaje się z zawodem.