Kwiatkowski Mirosław

Mirosław Kwiatkowski, ur. 12 lutego 1954 r. w Szczecinie. Wykształcenie wyższe. Współpracownik (od 1985), a następnie etatowy dziennikarz (1988) „Kuriera Szczecińskiego”. Specjalizuje się w tematyce gospodarki komunalnej, spraw lokalowych, handlu targowiskowego oraz motoryzacji. Miał kilka procesów sadowych w sprawach związanych z publikacjami prasowymi, w większości wygranych.