Liskowacki Artur Daniel

Artur Daniel Liskowacki, ur. 4 stycznia 1956 r. w Szczecinie. Absolwent wydziału filologii polskiej, teatrolog z dyplomem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracę dziennikarską podjął (1979) w tygodniku „Jantar”, następnie krótko w „Kurierze Szczecińskim”, potem jako publicysta (1983-90) „Morza i Ziemi” i ponownie w „Kurierze Szczecińskim”. Współpracuje z ogólnopolskimi pismami o profilu kulturalnym. Autor książek dla dzieci i powieści. W 2001 r. książka „Eine kleine” została finalistką literackiej nagrody Nike, a w 2009 r. otrzymał nominację do Europejskiej Nagrody Literackiej. Laureat Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin w 2000 r. W latach 2008-2010 prezes zarządu spółki i redaktor naczelny „Kuriera Szczecińskiego”.