Liskowacki Ryszard

Ryszard Liskowacki, ur. 12 lipca 1932 r. w Warszawie. Zmarł 16 grudnia 2006 r. Łącznik Szarych Szeregów podczas Powstania Warszawskiego. Studiował prawo na UMSC w Lublinie, współpracował z tygodnikiem „Kamena”, był przewodniczącym (1952-54) Koła Młodych przy lubelskim oddziale ZLP. W Szczecinie od 1954 r. Był kierownikiem (1956) szczecińskiego oddziału „Sztandaru Młodych”, publicystą (1957) tygodnika „Morze i Ziemia”, kierownikiem (1957-68) działu kulturalnego „Głosu Szczecińskiego”, kierownikiem literackim „Pleciugi” i teatrów dramatycznych, redaktorem naczelnym (1968-71) OTV Szczecin, miesięcznika „Spojrzenia” (1971-74). Współpracownik „Kultury”, „Literatury”, „Życia Literackiego”, „Widnokręgów”, „Szpilek”, „Tu i Teraz”. Założyciel i redaktor naczelny (1982-90) tygodnika „Morze i Ziemia”.

Ma bogaty dorobek literacki. Był członkiem Związku Literatów Polskich (od 1960), trzykrotnie prezesem oddziału szczecińskiego. Debiutował (1960) wierszem „Lenino” w „Sztandarze Młodych”. Wydał arkusz poetycki (1956), pierwszą książkę (1960) pt. „Po tamtej stronie życia”. Był autorem wielu powieści dla młodzieży. Jego powieść o pierwszych dniach powojennego Szczecina - „Dzień siódmy i znowu pierwszy” - została sfilmowana i wyświetlana jako „Rachunek sumienia”. Ekranizacji doczekała się również nowela „Żołnierz, który szukał śmierci”.  Tytuł  tego filmu: „Kierunek Berlin”. Był też autorem sztuk teatralnych i telewizyjnych słuchowisk, tomów wierszy. Jego utwory tłumaczone były na rosyjski, ukraiński, łotewski i niemiecki, a nowele wojenne zaliczane są do najwybitniejszych osiągnięć polskiej nowelistyki współczesnej. Ma w dorobku felietony i publicystykę na łamach „Morza i Ziemi”.