Łuszczyński Bogusław

Bogusław Łuszczyński, ur. 12 maja 1949 r. w Międzyrzeczu. Z wykształcenia filolog literatury polskiej, absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracę dziennikarską rozpoczął (1976) w „Wiadomościach Polickich”, a następnie (od 1983) w „Głosie Szczecińskim”, na różnych stanowiskach, łącznie z funkcją zastępcy redaktora naczelnego (1994-96). Specjalizował się w problematyce społeczno-politycznej. Odszedł z dziennikarstwa w 2003 r.