Machnicka Ewa

Ewa Machnicka, ur. 30 lipca 1946 r. w Płośnicy. Po studiach polonistycznych na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu podejmuje pracę nauczyciela języka polskiego w liceum w Olsztynie. Pracę dziennikarską rozpoczyna (1977-89) w Olsztynie, w ogólnopolskim tygodniku „Nasza Wieś”, awansując na stanowisko sekretarza redakcji. Pracując, kończy kursy dziennikarskie oraz podyplomowe studia z zakresu socjologii wsi. Po wypadku przechodzi na rentę i przenosi się do Goleniowa, współpracując z „Morzem i Ziemią” oraz „Głosem Szczecińskim”. Była redaktorem naczelnym (1993-94) „Przeglądu Goleniowskiego”.