Mikołajewski Marek

Marek Mikołajewski, ur. 18 maja 1947 r. w Starozrębach k. Płocka. Wykształcenie wyższe. Pracę dziennikarską rozpoczął (1972) w „Głosie Szczecińskim” od stanowiska redaktora technicznego, następnie redaktora depeszowego (od 1974) i kierownika redakcji nocnej (od 1985). W latach dziewięćdziesiątych zastępca sekretarza redakcji „Głosu Szczecińskiego”. Specjalizował się w tematyce międzynarodowej i sportowej. Laureat dwóch nagród Klubu Dziennikarzy Depeszowych SDP. W 2003 r. odszedł z dziennikarstwa.