Modestowicz Waldemar

Waldemar Modestowicz, ur. 20 listopada 1954 r. w Częstochowie. Wykształcenie wyższe historyczne oraz podyplomowe studia reżyserskie. Pracę dziennikarską rozpoczął (1985) w Polskim Radiu Poznań, a następnie (1988) w radiu szczecińskim. Od 1993 r. współpracuje z Teatrem PR w Warszawie. Specjalizując się w reżyserii i reportażu radiowym, ma w swym dorobku ponad 100 słuchowisk i przedstawień teatralnych. Zdobył liczne nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskich i zagranicznych konkursach, m. in. za słuchowisko wg W. Gombrowicza „Biesiada u hrabiny Kotłubaj” (Poznań 1987), według J. Andrzejewskiego „Bramy Raju” (Koszalin 1988), wg. S. Becketta „Jeszcze jeden radosny dzień” i wg. P. Lagerkvista „Sybilla” (Gdańsk 1989), „Za drutami był las” – opowieść jeńców katyńskich (Berlin Prix Futura 1991), nagrodę specjalną Festiwalu Mediów (Łódź 1993), wyróżnienie specjalne za „Chwalcie łąki umajone” (Barcelona 1993). W 1992 r. otrzymał „Złoty Mikrofon”.