Nowicki Tadeusz

Tadeusz Nowicki, ur. 12 sierpnia 1918 r. w Inowrocławiu. Z przedwojennego gimnazjum klasycznego wyniósł znajomość łaciny, greki i niemieckiego. Rok spędził we Lwowie jako student Akademii Handlu Zagranicznego (1938/39). Podczas wojny przebywał na robotach przymusowych w Niemczech. Poprzez konkurs na spikerów radiowych trafił do Rozgłośni Bydgoskiej Polskiego Radia (1945). Pracował jako spiker, lektor i autor różnych form dziennikarskich, sprawozdawca-reportażysta w Ekspozyturze PR w Zielonej Górze (1954). Pod koniec 1954 r. przeniósł się do Szczecina, pracując w redakcjach społeczno-oświatowej, polityczno-informacyjnej i muzycznej radia. W latach 1971-80 (do przejścia na emeryturę) zatrudniony w redakcji „Dla tych co na morzu”.