Ogrodniczak Jacek

Jacek Ogrodniczak, ur. 21 listopada 1964 r. w Szczecinie. Absolwent historii Uniwersytetu Szczecińskiego. Związany z „Głosem Szczecińskim” od lutego 1992 r. do stycznia 2010 r. W czasach, gdy „Głos” był jeszcze spółdzielnią dziennikarską pracował jako reporter działu miejskiego, kierownik oddziału w Stargardzie, publicysta działu społeczno-politycznego i sekretarz redakcji. Założyciel i pierwszy przewodniczący dziennikarskiego związku zawodowego w „Głosie”, sekretarz rady nadzorczej spółdzielni. Po kupieniu „Głosu” przez norweski koncern Orkla został zastępcą redaktora naczelnego. Ostatni redaktor naczelny „Głosu Szczecińskiego”, jako samodzielnego tytułu. W 2007 r. – po fuzji „Głosu Szczecińskiego z „Głosem Koszalińskim” i „Głosem Pomorza” – zastępca redaktora naczelnego „Głosu Dziennika Pomorza”. Zdobył tytuł „Debiut Roku 1992” i wyróżnienie w kategorii „Publicysta Roku” kilka lat później w konkursie organizowanym przez szczeciński oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.