Pawłowicz Stanisław

Stanisław Pawłowicz, ur. 7 maja 1930 r. w Wołkowysku. Zmarł w 1987 r. Pracę dziennikarską rozpoczął (1949) w „Głosie Szczecińskim” jako korespondent robotniczy w Stargardzie, gdzie przez wiele lat mieszkał, dojeżdżając codziennie do Szczecina. Jego pasją, dziennikarską specjalnością była doskonała znajomość problematyki rolnej i zagadnień wsi, o której wiedział wszystko.

Przeszedł wszystkie szczeble redakcyjnej kariery – od korespondenta i praktykanta, poprzez reportera, publicystę, kierownika działu rolnego do redaktora naczelnego tygodnika „Wiadomości Zachodnie” (1961-65). Miał rzadki dar lekkiego pisania i fenomenalnej pamięci. Dyktując maszynistce swoje teksty, a nawet duże materiały problemowe i reportaże, posługiwał się karteluszkiem papieru z zanotowanymi nazwiskami rozmówców, i to wystarczyło, aby opowieść toczyła się gładko i na temat. Był wielokrotnie wyróżniany nagrodami klubów twórczych Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Odznaczony honorową odznaką SDP, medalem „Gryf 25-lecia” i wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi.