Pawłowski Eugeniusz

Eugeniusz Pawłowski, ur. 28 lutego 1939 r. Wykształcenie wyższe. Pracę dziennikarską rozpoczął (1982) w „Kurierze Szczecińskim”, a następnie (od 1990) w Zachodniej Agencji Prasowej. Od 1994 r. w dwutygodniku „Panorama 7”. Pracował na różnych stanowiskach dziennikarskich, od reportera działu sportowego do zastępcy redaktora naczelnego „Kuriera”.