Bogunowicz Ryszard

Ryszard Bogunowicz, ur. 11 grudnia 1930 r. w Tarnopolu. W Szczecinie od roku 1946 r. Ma­tura w II Państwowym Gimnazjum i Li­ceum Ogólno­kształcącym im. Mieszka I. Stu­dia humanistyczne na Uniwersy­tecie Jagielloń­skim. W Rozgłośni Szczecińskiej Pol­skiego Radia od września 1954 r. Współzałożyciel Klubu Publicystów Morskich Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, gromadzącego dziennikarzy z całego kraju. W roku 2005, w wieku 75 lat, po 50 latach pracy w Polskim Radiu, zakończył dziennikarską działalność.

Niezmienne zainteresowanie tematyką morską. W latach 1965-1980 kierownik redak­cji informacji oraz redakcji morskiej i publicystyki. Ostatnio – komentator w Polskim Radiu Szczecin.

Autor m.in. cyklu audycji pt. „Ludzie i Morze”, poświęconych pionierom gospodarki morskiej w okresie powojennym oraz faktom i wydarzeniom z tą gospodarką związanym, które przechodziły do historii. Redagował program cykliczny „Z mórz i portów”. Był autorem bieżących komentarzy i felietonów radiowych o tematyce morskiej.

W roku 1965 oraz 1974 laureat dorocznych nagród wojewódzkich, Nagrody prezesa Komitetu ds. Radia i Telewizji za współudział w inicjatywie programowej „Szczecinianin roku” oraz indywidualna za koncepcję i realizację Radiowego Forum Makroregionalnego pod postacią cyklu audycji „Trybuna Wybrzeża”. W roku 1997 nagroda wojewody za publicystykę morską oraz tytuł Publicysta Roku w kategorii twórczości radiowej.  Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim oraz Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Polonia Restituta. Posiadacz srebrnej i złotej odznaki  „Zasłużony Pracownik Morza”.