Pieńkow Jerzy

Jerzy Pieńkow, ur. 25 kwietnia 1919 r. w Kielcach. Studiował architekturę, a po zakończeniu wojny historię sztuki, pianistykę i germanistykę. Współpracował z „Głosem Szczecińskim” oraz pracował (1951-52 i 1975-84) w Rozgłośni Szczecińskiej Polskiego Radia w redakcji audycji masowych i muzycznych. Zrobił szereg cykli audycji radiowych o muzyce polskiej, skandynawskiej i innych krajów nadbałtyckich oraz o kontaktach muzyków polskich z ośrodkami zagranicznymi. Otrzymał wiele nagród, w tym nagrodę wojewódzką i Nagrodę Ziemi Kamieńskiej. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, „Gryfem Pomorskim”, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” i Złotą Odznaką Rozgłośni Szczecińskiej PR.