Pinkas Marek

Marek Pinkas, ur. 11 czerwca 1948 r. w Starachowicach (woj. świętokrzyskie). Zmarł 12 lutego 2010 r. Wykształcenie wyższe zawodowe. Pracę dziennikarską rozpoczął w 1988 r. na stanowisku redaktora technicznego, a następnie kierownika redakcji porannej „Kuriera Szczecińskiego”. Autor reportaży z Rumunii oraz współorganizator akcji pomocy dzieciom z Domu Dziecka w Trzcińsku.