Piotrowska Janina

Pracę zawodową rozpoczęła (1978) w gazecie zakładowej Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Gryf” – „Rybak Dalekomorski”, następnie pracowała w „Bryzie”, „Morzu i Ziemi”, Polskiej Agencji Prasowej. Bliska jest jej tematyka morska i gospodarcza. Jako dziennikarka specjalizuje  się w tematyce morskiej, pisząc o ludziach zmagających się z żywiołami, samotności marynarskiej ludzi morza będących w oderwaniu od warunków lądowych, rodziny, bliskich. Pisze o uwarunkowaniach administracyjnych przedsiębiorstw działających w realiach branżowych, mankamentach organizacyjno-prawnych utrudniających życie firm w czasach przełomu ustrojowo-gospodarczego  Polski. Dokumentuje w swoich artykułach przemiany na granicy dwóch systemów społeczno- ekonomicznych jakich doświadczają przedsiębiorstwa, ukazuje przeobrażenia jakich doświadczają  firmy na wielu szczeblach swojego rozwoju.

 Odbyła kilka dalekomorskich rejsów na statkach handlowych, rybackich i statkach bazach. Swoje reportaże z morza drukowała w szeregu wydawnictwach. Współpracowała z „Kurierem Szczecińskim”, „Morzem”, „Wybrzeżem”.

Przez 23 lata prowadzi działalność wydawniczą poprzez agencję wydawniczą „Bipress” (wydawnictwo, którego  była współzałożycielką), a które zostało założone w 1990 roku. Po 10 latach jego istnienia odkupuje  udziały i prowadzi  wydawnictwo już samodzielnie. Wydaje książki, wydawnictwa okolicznościowe, foldery, magazyn gospodarczy „Zachodniopomorski Przegląd Gospodarczy BIP” - pismo  w języku polskim i niemieckim, następnie przekształcone  w „Nadmorski Przegląd Gospodarczy” (2007), ukazujący się na całym polskim wybrzeżu.

Działa w zarządzie szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP (od 2002). Przez dwie kadencje (2013-2021) pełni obowiązki  przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Jest inicjatorką powołania do życia  wydawnictwa dziennikarskiego „Pomorze” w ramach Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Pomorze Zachodnie, które organizuje i prowadzi od 2017 roku.          Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznaką „Zasłużony Pracownik Morza”.