Pohl Krystyna Maria

Krystyna Maria Pohl dla pracy dziennikarskiej zostawiła zawód mikrobiologa i tajniki genetyki. Już podczas studiów na wydziale biologii Uniwersytetu Gdańskiego współpracowała z „Radarem”, „ITD.”, „Medykiem”. Po obronie pracy magisterskiej (1975) trafiła do „Wieczoru Wybrzeża”. Wkrótce przeniosła się do Szczecina i podjęła pracę w „Głosie Szczecińskim”, a następnie (1983) w tygodniku „Morze i Ziemia”. W latach 1990-95 pełniła funkcję zastępcy redaktora naczelnego. Od trzech dekad zajmuje się tematyką morską. Po likwidacji tygodnika (1995) kontynuuje ją w „Głosie Szczecińskim”, a ostatnio także w miesięczniku „Obserwator Morski”. Przez kilka lat opracowywała w „Głosie” cotygodniowe kolumny całkowicie poświęcone branży morskiej. Aby lepiej zrozumieć specyfikę pracy na statkach morskich, odbyła wiele rejsów na jednostkach handlowych polskich i zagranicznych armatorów (także na barkach rzecznych). Jest autorką kilku książek. Pierwsza, zatytułowana „Pomorzanin naszych czasów” ukazała się w roku 2000. Z fascynacji statkami budowanymi w Szczecinie i chęci zatrzymania na dłużej tego, co piękne i niezwykłe, narodziły się książki poświęcone Stoczni Szczecińskiej. Dziś, gdy stocznia już nie istnieje, stały się one unikatowym dokumentem. W 2007 r. ukazały się „Szczecińskie chemikaliowce”, w rok później powstała monografia zatytułowana „Historia statkami pisana. 60 lat Stoczni Szczecińskiej”. W 2009 r. do księgarń trafiły „Szczecińskie kontenerowce”, a w następnym roku pojawiła się „Wielka historia statkami pisana. 61 lat szczecińskiej stoczni”.

Nie tylko branża morska interesuje dziennikarkę. Z nie mniejszą pasją opisuje historię i ciekawostki Szczecina, wyszukuje ciekawych mieszkańców miasta. Chętnie przystała na propozycje odbycia długiej rozmowy z Janem Stopyrą, najdłużej urzędującym i w opinii mieszkańców najlepszym prezydentem Szczecina. Powstał wywiad-rzeka, zatytułowany „Jak Jan z Krystyną”. Książka ukazała się w 2010 r., a już w styczniu 2011 r. pojawiła się następna morska książka. Nosi tytuł „Kapitanowie” i przedstawia sylwetki 60 kapitanów zawodowo związanych z Polską Żeglugą Morską. Autorka pracuje nad tomem drugim. Przygotowuje też publikację poświęconą Flisowi Odrzańskiemu.

Z licznych nagród dziennikarskich i branżowych najbardziej ceni: nagrodę prezesa Ligi Morskiej, Bronisława Komorowskiego (obecnie Prezydenta RP), przyznaną za „wybitne osiągnięcia jako dziennikarza w edukacji morskiej społeczeństwa”, dyplom Kapitana Żeglugi Wielkiej Honoris Causa, Złoty Kompas i Nagrodę Specjalną im. red. Bogdana Czubasiewicza w konkursie Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej w Szczecinie.