Prawda Henryk

Henryk Prawda, ur. 5 marca 1932 r. w Dobrocicach Kieleckich. Zmarł 1 czerwca 2008 r. Wykształcenie wyższe z dyplomem wydziału dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikował (1956) w „Głosie Szczecińskim”, przechodząc wszystkie szczeble zawodowej kariery aż do redaktora naczelnego. Jako szef gazety, bardzo lubiany przez zespół dziennikarski, obiektywny w swych opiniach na temat ludzi, z którymi pracował, bronił niezależności dziennikarskiej. Od 1984 r. do późnych lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku pracował w oddziale terenowym „Trybuny Ludu”. Był wszechstronnym dziennikarzem, specjalizującym się w publicystyce i informacji prasowej. Otrzymał nagrody zespołowe RSW „Prasa” i zespołowe wojewódzkie. Odznaczony Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką „Gryf Pomorski”, Medalami 30- i 40-lecia PRL oraz wieloma resortowymi.