Próchniewicz Krzysztof Edmund

Krzysztof Edmund Próchniewicz, ur. 16 listopada 1941 r. w Warszawie. Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz wolny słuchacz Studium Dziennikarskiego UW. Pracę dziennikarską rozpoczął (1958) jako stażysta działu miejskiego „Głosu Szczecińskiego”. W okresie studiów współpracował z prasą studencką. W latach 1969-79 zatrudniony w „Gazecie Białostockiej/Gazecie Współczesnej”, potem ponownie (1981-82) w „Głosie Szczecińskim”, „Spółdzielczym Tygodniku Mleczarskim”, „Omnibusie”, „Solidarności Szczecińskiej-80”. Wielokrotnie pełnił funkcje kierownicze: kierownika działu, pionów.

Za współpracę z tygodnikiem KKK NSZZ „S” Pracowników Poligrafii „Kwadrat” nie był zweryfikowany (1982) i został zwolniony z „Głosu Szczecińskiego” z zakazem podjęcia pracy w Szczecinie. Został przywrócony do pracy w maju 1990 r. przez komisję przy ministrze pracy i polityki socjalnej. Po roku 1991 publikował w „Ziemi i Morzu”, „Kurierze Szczecińskim”, „Kurierze Podlaskim”, „Szpaku”, „Głosie Szczecińskim”, współpracował z WFTRiO „Raja Film” (1994-95).