Szczepaniak Andrzej

Andrzej Szczepaniak urodził się w Szczecinie, w 1949 r. Pod koniec lat 60 w Kurierze i Głosie Szczecińskim ukazywały się jego pierwsze materiały. Pracę dziennikarską rozpoczął w 1987 r. Były to wydawnictwa lokalne: Echo Gryfina (20 lat), Tygodnik Gryfiński (3), Gazeta Gryfińska (5) wydawnictwa w Cedyni i Chojnie. Na początku lat 90 został korespondentem działu Informacje z Regionu w Kurierze Szczecińskim. Współpraca trwała 11 lat. W 2004 roku był korespondentem gazety „Hallo Szczecin”. Od 1991 roku jest stałym korespondentem ogólnopolskich miesięczników: Strażak, Przegląd Pożarniczy i  Działkowiec. Od kwietnia 2004 roku pisze na internetowe strony: pomorzezachodnie.pl. Od stycznia 2002 roku jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.

Jest autorem broszury: „Historia Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Gryfino Lata 1945 – 2007” (45 stron) i współautorem broszury „Siekierki – 60 Rocznica forsowania Odry”. Napisał książkę pt: „Historia Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Gryfino Lata 1945 – 2010” (250 stron). Wydał je z zaangażowaniem własnych środków finansowych.  W 2011 r. wyróżniony w „Ogólnopolskim Konkursie na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa” organizowanym przez Zarząd Główny OSP RP w Warszawie.

W latach 1992/98 radny Rady Miejskiej w Gryfinie – przewodniczący Komisji Samorządności, Administracji i Przestrzegania Prawa.  Od 1991 r. członek OSP, pełni funkcję rzecznika prasowego – członka Prezydium Zarządu Powiatowego w Gryfinie, członek Zarządu Miejsko – Gminnego OSP w Gryfinie i przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP w Radziszewie.

Za działalność społeczną i pracę dziennikarską na rzecz organizacji był kilkakrotnie wyróżniany. Odznaczony został: medalem „Za zasługi dla Związku Byłych Żołnierzy RP i Więźniów Politycznych”, brązowym, dwukrotnie srebrnym i złotym medalami „Za zasługi dla pożarnictwa”, Złotym Znakiem Związku - najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez Prezydium ZG ZOSP RP, medalem honorowym Związku Powiatowego OSP w Uckermark za zasługi w polsko - niemieckiej współpracy w ochronie przeciwpożarowej, brązowym medalem „Za zasługi dla LOK” oraz złotą odznaką „Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców”.