Sobecki Alfred

Alfred Sobecki, ur. 20 września 1921 r. w Poznaniu. Zmarł 26 września 1970 r. Absolwent Akademii Handlowej w Krakowie. Wysiedlony podczas wojny z Poznania do Sanoka, pracował jako pielęgniarz, praktykant biurowy, referent na kolei. Studia wyższe ukończył po wyzwoleniu i w 1948 r. podjął pracę w Szczecinie jako referent prasowy Urzędu Morskiego. Od 1949 r. był dziennikarzem redakcji morskiej „Głosu Szczecińskiego”, a od 1950 r. pracował w Polskim Radiu Szczecin. Specjalizując się w problematyce morskiej krajowej i zagranicznej, był m.in. autorem „Morskich problemów świata”, prezentował na antenie lokalnej i ogólnopolskiej trendy w żegludze, portach i stoczniach. Był autorem wielu cykli reportaży, w tym „Z biegiem Odry” i „Wzdłuż morskiego wybrzeża”.

Obok pracy zawodowej był prelegentem, chętnie zapraszanym przez środowiska związane z gospodarką morską i szkolnictwem wyższym. Należał do grona wybitnych szczecińskich publicystów morskich. Przez wiele lat na liście tej dominowały następujące dziennikarskie nazwiska: Andrzej Babiński, Ryszard Bogunowicz, Kinga Brandys, Bogdan Czubasiewicz, Henryk Chmielowski, Władysław Daniszewski, Krystyna Pohl, Krzysztof Pohl, Anna Więckowska-Machay, Jan Zarzycki, Piotr Zieliński, Tomasz Zieliński.

Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką „Zasłużony Pracownik Morza” i „Gryfem Pomorskim”.