Sośnicki Zdzisław

Zdzisław Sośnicki, ur. 26 lutego 1929 r. w Wojkowicach (ówczesny powiat będziński). Zmarł 26 września 1995 r. Absolwent romanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracował (od 1960) z działem miejskim „Głosu Szczecińskiego”. Po dwóch latach został przyjęty na etat. Pełnił różne funkcje redakcyjne – najdłużej, kilkanaście lat (do 1990), zastępcy redaktora naczelnego.

Jako publicysta, zajmował się głównie problematyką społeczną i partyjną, szczególną pasją darząc sprawy kultury i teatru. Miał bogaty, 20-letni, dorobek jako autor felietonów teatralnych i społeczno-obyczajowych, podpisywanych pseudonimami Z. Wrzos, Margines i Kursywa. Jego recenzje teatralne były zawsze bardzo obiektywne i profesjonalne. Znał teatr, znał literaturę i wiedział, o czym pisze. I robił to dobrze. Był autorem książki (1981) „Z sezonu na sezon”, w której omawiał wszystkie przedstawienia teatrów dramatycznych Szczecina z lat 1961-80, uwzględniając opinie innych recenzentów, a następnie (1985) albumu „40 lat teatrów dramatycznych Szczecina”. Tworzył felietony społeczno-obyczajowe („Marginesy”), powstające początkowo na fali ogólnego entuzjazmu dla polityki Edwarda Gierka, później krytyczne i pisane z goryczą, które ukazały się w zbiorze „Sytuacje nieheroiczne”.