Sułocka-Ukielska Jadwiga

Jadwiga Sułocka-Ukielska, ur. 5 czerwca 1951 r. w Szczecinie. Wykształcenie wyższe z dyplomem Uniwersytetu Gdańskiego oraz specjalistyczne dziennikarskie. W latach 1975-76 współpracuje z „Wieczorem Wybrzeża” i „Światem Młodych”. Od 1977 r. etatowo związana z „Kurierem Szczecińskim”. Specjalizowała się w problematyce społecznej, ekologicznej oraz bezpieczeństwa. Przez kilka lat pełniła funkcję kierownika działu miejskiego, a w maju 2010 r. została wiceprezesem zarządu spółki i zastępcą redaktora naczelnego „Kuriera”. Wyróżniona (1979) nagrodą prezesa RSW za prowadzenie na łamach gazety konkursów, nagrodą Głównego Inspektora Pracy (1993) za publikacje dotyczące bhp oraz prawa pracy, nagrodą Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych za cykl publikacji o ochronie zasobów leśnych.