Syganiec Marian Antoni

Marian Antoni Syganiec, ur. 5 stycznia 1925 r. we Lwowie. Zmarł w Krakowie. Ukończył Centralną Szkołę Dziennikarstwa KC PZPR w Warszawie. Podczas wojny walczył w szeregach Armii Czerwonej, a następnie w Wojsku Polskim. Od 1947 r. w Polskim Radiu. U schyłku lat pięćdziesiątych był członkiem Towarzystwa Miłośników Telewizji, które zainicjowało budowę lokalnego studia, trasy łączy dla emisji programu ogólnopolskiego i nadawało pierwsze lokalne programy doświadczalne. Pracując w redakcji reportażu Rozgłośni Szczecińskiej PR, był kierownikiem programowym, a faktycznie pierwszym redaktorem naczelnym Ośrodka TV w Szczecinie. Jako pierwszy – wzorem niemieckiej telewizji – wprowadził do programów polskich „dobranocki”, kreując w nich postać Wicusia – marynarzyka opowiadającego dzieciom bajki. Po przejęciu ośrodka TV przez Komitet ds. Radia i Telewizji został (od 1 stycznia 1961) zastępcą redaktora naczelnego ds. telewizji Rozgłośni Polskiego Radia w Szczecinie, a następnie redaktorem naczelnym Ośrodka TV w Krakowie. Odznaczony m.in. Medalem Zwycięstwa i Wolności, Medalem Pobiedy i Odznaką Grunwaldzką.