Baranowski Maciej

Maciej Baranowski, ur. 26 lipca 1959 r. w Szcze­cinie. Wykształ­cenie wyższe. Publicysta w „Głosie Szczeci­ńskim” od 1984 r. W latach 1996-98 prezes Dziennikarskiej Spółdzielni Pracy „Głos Szczeciński”. Odszedł z dziennikarstwa w 2009 r.