Szymczyk Marek

Marek Szymczyk, ur. 17 lutego 1937 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Zmarł w 1991 r. Szlakiem polskiego osadnictwa trafił najpierw do Myśliborza, a w 1948 r. do Szczecina, gdzie zdobył maturę w popularnym „Pobożniaku”. W „Kurierze Szczecińskim” pracował nieprzerwanie od 1956 r. na wszystkich stanowiskach – od reportera miejskiego, sportowego i piszącego o kulturze, depeszowca, kierownika działu sportowego, sekretarza redakcji, po zastępcę redaktora naczelnego i p.o. redaktora naczelnego. Jego specjalnością była organizacja pracy redakcji, felietony o muzyce, recenzje filmowo-telewizyjne i sportowe. Miał opinię osoby, która na temat redakcji i redagowania gazety wiedziała wszystko. Był mistrzem krótkich form dziennikarskich – kilkuzdaniowych komentarzy, felietonów. Wielokrotnie wyróżniany nagrodami wojewódzkimi i klubów twórczych SDP. Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, „Gryfem Pomorskim” i wieloma odznakami resortowymi.