Termnowski Wojciech

Wojciech Termnowski ur. 09.09.1945 r. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz studiów podyplomowych na wydziale dziennikarstwa i nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Kończy również studia podyplomowe w zakresie organizacji rynku prasowego w Zachodniopomorskiej Szkole Businessu.  W latach 1970 – 1972 pracuje w Rozgłośni Polskiego Radia w Szczecinie.   Od 1972 r. przez cztery lata   prowadzi Młodzieżową Wszechnicę Dziennikarską przy Radzie Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej. W 1976 r. podejmuje pracę w szczecińskim oddziale Krajowej Agencji Wydawniczej gdzie pełni funkcję sekretarza redakcji, a następnie  z- cy redaktora naczelnego. W 1989 r. wiąże się z wydawnictwem „Przygoda”, w którym jest wiceprezesem zarządu i z-cą redaktora naczelnego. W latach 1993 do 2001 zatrudniony w dziale wydawniczym wydawnictwa „Głos” oraz w Dziennikarskiej Spółdzielni Pracy „Głos Szczeciński”. Od 2004 do 2010 roku prowadzi biuro szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej „Pomorze Zachodnie”. W kadencji 2008 – 2012 był członkiem zarządu tej organizacji.