Timen Jerzy

Jerzy Timen, ur. 4 marca 1929 r. w Warszawie. Zmarł w grudniu 2010 r. Pracę dziennikarską rozpoczął (1952) w „Gazecie Robotniczej”. Po przyjeździe do Szczecina (1967) pracuje w „Głosie Szczecińskim”, następnie (1971-81) w „Kurierze Szczecińskim”, a w latach 1981-90 w „Morzu i Ziemi” jako zastępca redaktora naczelnego. Pracując w „Kurierze”, kierował działem miejskim.
Sprawny dziennikarz i dobry publicysta. Zdobył wiele nagród, m.in. Klubu Turystycznego i Klubu Łączności z Czytelnikami SDP.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi.