Turlińska-Wituszyńska Marianna

Marianna Turlińska-Wituszyńska, ur. 26 września 1943 r. w Kłonnej k. Radomia. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracowała w „Kurierze Szczecińskim” (1970-1987 i od 1991 do przejścia na emeryturę), była korespondentem redakcji warszawskich, m.in. tygodnika „Zmiany” (1980-89) i w „Morzu i Ziemi” (1990).

Specjalizując się w tematyce morskiej i ochrony środowiska, napisała szereg artykułów o polityce morskiej państwa, granicy morskiej na Zatoce Pomorskiej. Odznaczona Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, odznaką „Gryf Pomorski”, odznaką PKPS i srebrną „Za zasługi dla ochrony środowiska”.