Urbaniak Stanisław

Stanisław Urbaniak, ur. 6 listopada 1938 r. w Mizoczu na Wołyniu. Zmarł 27 lutego 2008 r. W Szczecinie od 1945 r. Ukończył studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim. Był kierownikiem szczecińskiego oddziału (od 1974) Centralnej Agencji Fotograficznej, a po jej reorganizacji – zastępcą redaktora naczelnego oddziału Krajowej Agencji Wydawniczej, później jego redaktorem naczelnym (1980-88). Redaktor naczelny (1988-93) wydawnictwa „Przygoda” i miesięcznika „Know – How Transler”.  Podsumowując lata pracy w KAW, powiedział, że ma satysfakcję, iż zaczął wydawać również książki dziennikarzy szczecińskich. Pierwszą z nich był zbiór reportaży dziennikarzy „Głosu Szczecińskiego” – „Tu pracuję, tu żyję”. Później było ich coraz więcej.