Żywczak Anna

Anna Żywczak, ur. 5 września 1933 r. w Stanisławowie. Po zdaniu matury w „Liceum Szczerskiej” (LO nr 1 w Szczecinie) podjęła pracę (1951) w „Kurierze Szczecińskim”. Przepracowała tu 30 lat. Wieloletni delegat redakcyjny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a na emeryturze – przez wiele lat – urzędujący członek zarządu oddziału SDRP. Była reporterką działu miejskiego, później wieloletnią jego kierowniczką, zastępcą sekretarza redakcji. Zwolenniczka organizatorskiej roli gazety, inicjatorka m.in. akcji „Mały podarek – dużo radości”, „Wakacje za własne zarobione pieniądze” (wakacyjne hufce pracy dla młodzieży szkolnej), „Książeczki mieszkaniowe dla sierot z domów dziecka”, „Godziny szczerości”. Prowadziła (1970-74) duże akcje-sondaże „Kuriera”, dotyczące funkcjonowania miasta. Nosiły one hasła „Jak widzę swoje miasto”, „Szczecin – rzeczywistość, potrzeby i marzenia” i „Być szczecinianinem”. Wiele lat redagowała dodatek do „Kuriera” - „Harcerski Trop”. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 30-lecia Polski Ludowej, Medalem XXX-lecia „Gryf Pomorski”, licznymi odznaczeniami resortowymi.