Wątróbski Leszek

Leszek Wątróbski, ur. 15 stycznia 1951 r. w Gdańsku. Absolwent KUL i instytutu historii PAN. Doktor nauk humanistycznych - wcześniej redaktor „Hejnału” – miesięcznika polonijnego wydawanego w Warszawie przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne, następnie redaktor naczelny „Przeglądu Uniwersyteckiego”, „The University Review” i „Gazety Polickiej”. Współpracownik i korespondent wielu pism polonijnych- m.in. Dziennika Polskiego (Anglia), Dziennika Związkowego (USA), Nowego Dziennika (USA), Gońca (Kanada), Panoramy Ateńskiej (Grecja), Dziennika Kijowskiego (Ukraina), Głosu znad Niemna (Białoruś) i pełnomocnik rektora US ds. Polonii. Organizator 8 Międzynarodowych Konferencji Polonijnych: w 2002 - pod patronatem ministra spraw zagranicznych RP; 2003 - prezydenta Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych H. Miziniak (Londyn); 2004 - prezydenta R. Kaczorowskiego (Londyn); 2005 – pod hasłem: Europa polskich ojczyzn; 2006 – Polska tożsamość na emigracji; 2007 – Diaspora kobiet polskich; 2008 – Wychowanie i edukacja w środowiskach diaspory polskiej oraz w 2004 – Europejski wymiar duszpasterstwa polonijnego - pod honorowym patronatem prymasa Polski ks. kard. Józefa Glempa.

Ma na swoim koncie wiele wyjazdów studyjnych do licznych krajów świata, w których przyglądał się życiu diaspory polskiej – m. in. do: Australii, Austrii, Belgii, Białorusi, Brazylii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Federacji Rosyjskiej (Buriacka, Kamczatka, Syberia, Moskwa, St. Petersburg, Kaliningrad), Kazachstanu, Fidżi, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii (Wyspy Kanaryjskie i Baleary), Holandii, Indonezji, Litwy, Łotwy, Macedonii, Nowej Kaledonii, Nowej Zelandii, Panamy, Papua Nowej Gwinei, Peru, Portugalii, Rumunii, Samoa Zachodniego, Serbii, Słowacji, Szwecji, Tahitii, Tunezji, Turcji, Ukrainy, Vanuatu, Węgier i Wielkiej Brytanii. Odbył też wiele podróży związanych z zainteresowaniami mniejszościami etnicznymi.

Autor książek „Polskie osadnictwo w Nowej Zelandii”, „Polacy w Bułgarii” oraz współautor 5 tomów Diaspory (wydawanej przez Uniwersytet Szczeciński) oraz setek korespondencji zamieszczanych na łamach pism krajowych i polonijnych na całym świecie. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i Srebrną Odznaką Polonii. Publicysta Roku 2003 (SDRP, Szczecin). Obecnie etatowo w Ośrodku Studiów i Badań Polonijnych Uniwersytetu Szczecińskiego.