Więckowska-Machay Anna

Anna Więckowska-Machay, ur. 26 września 1945 r. w Częstochowie. Zmarła 2 sierpnia 1996 r. Absolwentka wydziału inżynieryjno-ekonomicznego Politechniki Szczecińskiej. Pracę dziennikarską rozpoczęła w 1967 r. w „Kurierze Szczecińskim” od stanowiska aplikanta, następnie awansowała do starszego publicysty w dziale ekonomiczno-morskim, specjalizując się w problematyce przedsiębiorstw żeglugowych i portów. Pod pseudonimem Lidia Binert zamieszczała swoje artykuły w publikacjach ukazujących się poza zasięgiem cenzury, w prasie tzw. drugiego obiegu.
W stanie wojennym została zwolniona z redakcji z powodów politycznych. Pozostawała bez pracy przez dwa lata. W 1984 r. podjęła pracę w gdańskim tygodniku „Wybrzeże”, a w marcu 1990 r. powróciła do „Kuriera” na stanowisko zastępcy redaktora naczelnego. W czerwcu 1990 r. została mianowana redaktorem naczelnym, a od marca 1991 r. wybrana prezesem spółdzielni dziennikarskiej „Kurier Szczeciński”. Czytelnicy cenili ją za wartki styl publikacji, wyróżniający się dbałością o poprawność językową. Nieobojętna i wrażliwa na krzywdę ludzką – była współinicjatorką akcji charytatywnych. Wyróżniona m.in. nagrodą „Złotego Pióra”.