Winiarski Paweł

Paweł Winiarski, ur. 15 grudnia 1962 r. w Szczecinie. Studia wyższe prawnicze. W „Głosie Szczecińskim” pracował od 1987 r., a potem przez rok w „Dzienniku Szczecińskim” i ponownie w „Głosie”. Specjalizował się w ekonomice oraz polityce podatkowej, redagując m.in. dodatek do „Głosu Szczecińskiego” – „Makler Zachodniopomorski”.