Wohl Jerzy

Jerzy Wohl, ur. 4 czerwca 1941 r. Wykształcenie wyższe. Pracę dziennikarską rozpoczął (1963) w dziale sportowym „Głosu Szczecińskiego”. Od 1979 r. do wprowadzenia stanu wojennego w Ośrodku TV Szczecin. Ponownie w telewizji szczecińskiej w latach 1989-90. Pracował również w Agencji Telewizyjnej „Kreator”. Jest autorem felietonów filmowych o tematyce morskiej.

W połowie lat dziewięćdziesiątych odszedł z dziennikarstwa.