Zabłocki Witold

Witold Zabłocki, ur. 5 marca 1932 r. w Wołożynie (woj. nowogródzkie). Zmarł w 1981 r. W Szczecinie mieszkał od 1945 r. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej. Z prasą był związany od 1951 r. jako korektor „Głosu Szczecińskiego”, współpracownik „Kuriera Szczecińskiego” oraz korespondent „Żołnierza Polskiego”, „Sztandaru Młodych” i „Trybuny Ludu”. Na stałe zatrudniony był w „Wiadomościach Zachodnich”, pracując na stanowiskach publicysty i kierownika działu łączności z czytelnikami.

Specjalizując się w reportażu, docierał do najdalszych zakątków województwa szczecińskiego. Pisał o gospodarce rolnej i ludzkich krzywdach, widząc w ich naprawianiu swe dziennikarskie powołanie. Pasjonował się sportem i turystyką, inicjując szereg imprez, m.in. mistrzostwa szkół rolniczych w lekkiej atletyce, turnieje piłki siatkowej, biegi sylwestrowe, imprezy jeździeckie.

Kierując pracą Klubu Publicystów Rolnych SDP, zorganizował wiele sesji dziennikarskich. Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i „Gryfem Pomorskim”.