Zaborowski Krzysztof

Krzysztof Zaborowski, ur. 15 września 1951 r. w Szczecinie. Mgr prawa z dyplomem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę zawodową rozpoczął w „Kurierze Szczecińskim”, potem (od 1975) pełnił różne funkcje – redaktora technicznego, sekretarza redakcji (od 1985), zastępcy redaktora naczelnego „Głosu Szczecińskiego” (1993-95 i 1996-2001). Następnie sekretarz redakcji.