Zarzycki Jan

Jan Zarzycki, ur. 24 maja 1942 r. w Biskowicach k. Sambora. Mgr historii oraz ukończone studium dziennikarskie. Po trzech latach pracy w szkolnictwie, a następnie czterech latach w przedsiębiorstwie żeglugowym, od stycznia 1973 r. w dziale morskim „Głosu Szczecińskiego”. Przechodzi wszystkie szczeble zawodowej kariery – młodszego redaktora, redaktora, publicysty, kierownika wydania magazynowego, kierownika działu ekonomiczno-morskiego, zastępcy redaktora naczelnego. W 1996 r. zostaje redaktorem naczelnym, a dwa lata później prezesem Dziennikarskiej Spółdzielni Pracy „Głos Szczeciński”. Specjalizował się w problematyce ekonomicznej i morskiej. Dwukrotnie wyjeżdżał na staże zagraniczne – do Czechosłowacji i Bułgarii. Od 2002 r. na emeryturze.

Otrzymał wyróżnienie specjalne ministra handlu zagranicznego i gospodarki morskiej oraz ministra sprawiedliwości za cykl publikacji o wypadkach morskich. W 1992 r. uhonorowany tytułem „Publicysta Roku” w konkursie szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Odznaczony „Gryfem Pomorskim” (trzykrotnie), srebrną i złotą odznaką „Zasłużony Pracownik Morza”, Srebrnym i Złotym (dwukrotnie) Krzyżem Zasługi.  W 2004 r., wybrany prezesem szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP (był nim również na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych). Sprawuje tę funkcję do chwili obecnej, będąc jednocześnie członkiem zarządu głównego stowarzyszenia.